VÝŇATEK ZE STUDIE OBNOVY A VYUŽITÍ NEMOVITÉ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

Klášter Chotěšov - Spodní zahrady pod klášterem

(....) PROJEKT REVITALIZACE SPODNÍ KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V AREÁLU NKP KLÁŠTERA V CHOTĚŠOVĚ.


Cílem projektu je obnova původní užitkové zahrady kláštera a její nové využití pro kulturně vzdělávací aktivity, kdy jakousi ideovou páteř celého projektu nejlépe vystihuje tato myšlenka:

„Zahrada jako terapie - léčivá zahrada
Healing Garden je pojem dovezený z Ameriky. Ve středověku se hovořilo o Hortus sanitatis (zahrádce zdraví). V klášterních zahradách sloužila bylinková zahrádka mimo jiné k tomu, aby se v ní člověk uprostřed barevné krásy a nádherných vůní procházel a meditoval. I v dnešní době se bylinko-zeleninová zahrada může stát místem, které léčí a oslovuje naše smysly."
(Z knihy Moje přírodní zahrada, Občanské sdružení Přírodní zahrada, 2010, ISBN 978-80-254-8432-6)

Popis objektu :
Z dobového tisku, Fr. Kříž, r. 1921: „Klášter je výstavný a vypíná se hrdě nad Chotěšovem, Mantavou a celým okolím. Kolem něho jest krásná, jeden a půl hektaru veliká ovocnářská a zelinářská zahrada, jež jest obehnána vysokými důkladnými zdmi...“

Jedná se o nepravidelný terén, svažující se k jihovýchodu o rozloze cca 27000 m2 v jižní části areálu kláštera, ohraničený cihlovou zdí se samostatným vstupem - bránou. Na pozemku se nachází jednopatrový dům pro zahradníka ze smíšeného zdiva a střechou z pálené krytiny (původně pravděpodobně sýpka, poslední stavební úpravy provedené armádou v 50. letech min. století bohužel zcela setřely historickou stopu budovy). Stejný osud potkal i k domu přiléhající skleník (dnes havarijní stav). V západní části s původní lesoparkovou úpravou se zachoval hřbitov řeholnic, dále pak dnes již částečně zrekonstruovaná umělá jeskyně s pramenem a sochou Panny Marie Lurdské. V této části se také dochovala původní kamenná dlažba na místě dnes již neexistujícího osmibokého dřevěného altánu. Dále pak zbytky původního zavlažovacího systému. Ve svazích východní části zahrady je umístěná 100 let stará socha Srdce Ježíšovo (v min. letech zrestaurovaná). Pod svahy se rozprostírá bývalé hřiště, tenisový kurt užívaný původními chovankami internátní školy ke sportovnímu vyžití. Dále se poblíž vstupní brány nachází malý domek, původně čerpadlovna (probíhá rekonstrukce k novému využití jako technicko-sociální zázemí pro návštěvníky a brigádníky).

V minulosti sloužila zahrada potřebám kláštera, její převážná část plnila hospodářskou funkci – pěstování ovoce a vinné révy, zeleniny a léčivých bylin. Dobové fotografie dokládají také chov drobného domácího zvířectva (ovce, kozy). Během využívání areálu kláštera československou armádou docházelo k postupné devastaci původního mobiliáře (zničení sochy sv. Ludmily, Panny Marie Lurdské, litinových náhrobků, dřevěného altánu). Později zde bylo zřízeno komunální zahradnictví (z této éry se dochovala soustava betonových pařenišť v jižní části zahrady). Současný vlastník získal zahradu ve značně zanedbaném stavu. Neudržované partie jsou zapleveleny náletovou zelení a spolu s odumřelými dřevinami v některých místech tvoří neprostupný porost, znemožňující pohyb osob i běžné využívání areálu.

Plánovaná revitalizace zahrady směřuje k novému využití tohoto jedinečného prostoru v návaznosti na historický odkaz místa. Mělo by tak vzniknout centrum pro poučení i relaxaci, inspirující místo,kde se budou lidé potkávat na kulturních, společenských a vzdělávacích akcích.
Obnova zahrady bude realizována pod odborným dohledem NPÚ a dalších odborníků s úctou k historii dle dochovaného historického materiálu = plánu z roku 1865, dobových rytin a fotografií. Citlivým přístupem s prvky ekozemědělství se postupně obnoví všechny části zahrady pro účely nového využití.

Vznikne tak :

ČÁST PĚSTEBNÍ - Biozahrada (pěstební lány a kompost) a Bylinná zahrada . V této části plánujeme znovuobnovení původního unikátního zavlažovacího systému. Rozárium umožní návštěvníkům zahrady seznámit se s historickými druhy růží. Obnovení sadu s ovocnými dřevinami.

ZOOKOUTEK pro drobný chov tradičních hospodářských zvířat a ukázkový včelín, včetně objektů pro ustájení zvířat (ovce, kozy).

RELAXAČNÍ ČÁST – lesopark s obnoveným altánem a ostatní zákoutí vhodná k procházce, posezení a rozjímání.

Pro účely KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ vznikne skleněný pavilon, postavený na místě bývalého skleníku (multifunkční sezónní sál se sociálním zázemím,jeho jižní část sloužící zároveň jako původní pěstební skleník ) a další vhodná místa (louky apod.)

INFORMAČNÍ CENTRUM vznikne hned u vstupní brány a využije objekt bývalé čerpadlovny. Bude zároveň sloužit jako sezónní místo pro občerstvení návštěvníků s možností zakoupení výpěstků.

Původní dům pro zahradníka bude po rekonstrukci sloužit jako soukromé bydlení majitelů a technické zázemí pro vzdělávací pavilon. V areálu zahrady vznikne také technické zázemí pro uskladnění nářadí a drobné techniky.

Hlavní společenské přínosy (jak byly definovány v podaném projektu PZAD):

zvýšení cestovního ruchu v kraji (dnes již možnost prohlídek spodních zahrad zvýšila návštěvnost celého kláštera), vstup do areálu leží přímo na cyklotrase č. 2268, která v nejbližších letech projde zkapacitněním a rekonstrukcím s ambicí převedení dálkové cyklotrasy č. 3 Praha-Plzeň-Regensburg
zvýšení celkové kvality životního prostředí (například se již začalo s revitalizací zahrady, zejména lesního porostu)
prostory i zahrada se budou využívat pro kulturní, společenské a veřejně prospěšné účely (v dnešní době tak tomu již částečně je)
zpřístupnění památky veřejnosti (památka je již částečně zpřístupněna při různých akcích) a nabídnutí zcela výjimečného prostoru pro načerpání sil, zastavení a meditaci
výhledově i možné vytvoření chráněných pracovních míst pro hendikepované
Obrázek naší zahrady v kontextu leteckého snímku Chotěšova.
Kliknutím na něj zobrazíte interaktivní mapu zahrady.